PINB Jędrzejów

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie działa na terenie powiatu Jędrzejowskiego i prowadzi zagadnienia z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane obejmujące zgodnie z art. 84 ust.1:

  1. kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,
  2. kontrole działania organów administracji architektoniczno-budowlanej,
  3. badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
  4. współdziałanie z organami kontroli państwowej

Budowlane ABC

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiło portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego. Na stronach portalu można znaleźć

Czytaj więcej »
Skip to content