Zakończenie budowy

Dokumenty

Wykaz dokumentów dotyczących zakończenia budowy (nowe) – dotyczy pozwoleń na budowę wydanych na podstawie  obecnie obowiązujących przepisów – projekt architektoniczno – budowlany + projekt techniczny.

Wykaz dokumentów dotyczących zakończenia budowy – dotyczy pozwoleń na budowę wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych.

Budowle

Budynki

Drogi

Mosty

Rurociągi i sieci

Dokumenty uzupełniające (obowiązkowe):

Skip to content